Stoomwinkel.nl levert tegen vooruitbetaling. Indien u wegens werkzaamheden aan uw woning graag wilt dat we een langere levertijd hanteren dan de standaard 7 dagen blijft de betalingstermijn van maximaal 7 dagen na factuurdatum van kracht.

Afwijkingen hierop gelden slechts indien vooraf schriftelijk overeengekomen.